EHBO Cursussen 2018-10-29T15:51:33+01:00

Welke cursus EHBO kan ik volgen?

Goed voorbereid zijn op een noodsituatie zorgt ervoor dat je met zelfvertrouwen eerste hulp kunt verlenen. Maar welke cursus EHBO past nu het beste bij jouw situatie? Middels beantwoording van de onderstaande vragen, kun je eenvoudig vaststellen welke cursus EHBO het beste aansluit bij jouw persoonlijke situatie.

  • Is het EHBO diploma vereist voor het werk dat je doet?

Voor de uitoefening van verschillende beroepen is een geldig en erkend EHBO diploma vereist. Voor een aantal van deze beroepsgroepen bestaat een cursus EHBO waarvan de inhoud specifiek afgestemd is op deze werkzaamheden, zoals de cursus EHBO voor kraamzorg en de cursus EHBO voor gastouders. De inhoud van deze cursussen voldoet aan de eisen die de toezichthoudende organisaties hieraan stellen. Zo is de cursus EHBO voor kraamzorg geaccrediteerd door het Kenniscentrum Kraamzorg, en de cursus EHBO voor gastouders gecertificeerd door het Nederlandse Rode Kruis.

Artikel 22 van de Arbowet verplicht iedere werkgever in Nederland verder tot het tot het organiseren van bedrijfshulpverlening als een uitvloeisel van de algemene verplichting tot arbozorg. Een cursus EHBO kan medewerkers voorbereiden op de invulling hiervan omdat zij zo getraind worden in het verlenen van eerste hulp bij ziekte of een ongeval.

De aard van de bedrijfsactiviteiten bepaalt welke cursus EHBO het meest geschikt is. Voor medewerkers van een kantoor is de algemene cursus EHBO bij volwassenen passend. In bedrijven waar met kinderen gewerkt wordt, zoals in de kinderopvang, is de cursus EHBO bij kinderen passender. Medewerkers van een bejaardentehuis kiezen voor de cursus EHBO bij senioren.

  • Heb je regelmatig de zorg voor (jonge) kinderen? 

Voor eenieder die regelmatig in contact komt met kinderen, of zelfs verantwoordelijk is voor de zorg voor hen, is de cursus EHBO bij kinderen een aanrader. Naast algemene kennis van eerste hulphandelingen, die ook op volwassenen toegepast kunnen worden, is er specifieke aandacht voor ongevalssituaties waar kinderen bij betrokken zijn.

Denk hierbij aan een kind dat zich verslikt in een stuk speelgoed of een kind dat schoonmaakmiddel heeft gedronken. Zo weet jij wat je wel, en wat je vooral ook niet moet doen.

  • Wil je vol zelfvertrouwen eerste hulp verlenen?

De cursus EHBO bij volwassenen behandelt alles dat nodig is om in geval van nood goed te handelen. Je leert een ongevalssituatie in te schatten en de afweging te maken of de inschakeling van professionele hulpdiensten noodzakelijk is. Communicatie met de hulpdiensten is eveneens onderdeel van de cursus. Ook leer je eerste hulp te verlenen en oefen je reanimatie en het gebruik van een AED.

Daarmee is deze algemene EHBO cursus zeer geschikt voor iedereen die met vertrouwen eerste hulp wil verlenen aan anderen.

Overzicht van alle EHBO cursussen